Poskytnuté granty a dotace

Výsledek obrázku

 

 

 

 

Jedním z poskyxtovatelů dotací pro TJ je MŠMT ČR

 

 

2014

 

V roce 2014 poskytnul Jihočeský kraj oddílu fotbalu grant na nákup vertikutátoru ve výši 20 000,- Kč a oddílu volejbalu na volejbalový turnaj Netolický džbán 2014 ve výši 10 000,- Kč.

 

Volejbalový oddíl dále získal grant ve výši 4 000,- Kč na pořádání veřejně přístupných turnajů od Místní akční skupiny MAS Netolicko.

 

2015

 

V roce 2015 poskytnul Jihočeský kraj pro TJ Netolice grant ve výši 25 000,- na realizaci projektu "Sportovní hala pro nejmenší". Projekt je zaměřen na financování tréninkových hodin ve sportovní hale pro fotbalovou přípravku a žáky oddílu karate. Celkové náklady na tyto tréninkové hodiny za rok 2015 jsou 120 800,- Kč.

 

Dotace Jihočeského kraje na nákup 2 stolů na stolní tenis - 20 000,- Kč

 

Dotace města Netolice na podporu činnosti TJ Netolice - 50 000,- Kč

 

2016

 

Dotace Jihočeského kraje Městu Netolice na vybavení sportovní haly pro basketbal - 30 000,- Kč 

 

Záštita hejtmana Jihočeského kraje na oslavy 95. výročí založení fotbalu v Netolicích - 3 000,- Kč

 

Dotace Jihočeského kraje na nábor dětí do 15 let - 10 000,- Kč

 

Dotace Jihočeského kraje na účast družstva mužů na volejbalovém turnaj Toro cup Salzburg - 10 000,- Kč

 

Dotace Jihočeského kraje na pronájem haly pro oddíly dětí a mládeže - 40 000,- Kč (část bude čerpána 2017)


Dary města Netolice volejbalovému oddílu mužů na reprezentaci města - 6 000,- Kč.

 

Dar města Netolice volejbalovému oddílu žen na turnaj Netolický Džbán - 1 000,- Kč

 

Dar města Netolice pro TJ Netolice na práci s mládeží - 20 000,- Kč

 

Dar města Netolice fotbalovému oddílu - 18 000,- Kč

 

Dotace MŠMT (Rozhodnutí č. 502016_8_1824_A) na podporu práce s mládeží - 116 000,- Kč

 

2017

 

Dotace MŠMT na práci s mládeží - 188 000,- Kč

 

Dotace Jihočeského kraje 1. pololetí - celkem 130 000,- Kč opatření 2, opatření 3, opatření 4, opatření 8

 

Dotace Jihočeského kraje 2. pololetí - celkem 56 092,- Kč opatření 1

 

Dotace města Netolice - celkem 50 000,- Kč

 

2018

 

Dotace MŠMT na práci s mládeží - 231 000,- Kč 

 

Dotace Jihočeského kraje - celkem 160 000,- Kč 

 

Dotace města Netolice - celkem 50 000,- Kč 

 

2019

 

Dotace města Netolice na činnost mládeže celkem 77 000,- Kč

Dotace MŠMT na činnost mládeže  360 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje - pořízení sekačky STARJET  85 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje na opravu doskočiště  160 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje na vybavení, nábory a činnost mládeže  72 300,- Kč

 

2020

Dotace MŠMT Můj klub na činnost mládeže  381 150,- Kč

Dotace města Netolice na činnost mládeže  75 000,- Kč

Dotace NSA -COVID  7332,- Kč

Dotace FAČR COVID  8526,-Kč

Dotace Jihočeského kraje na vybavení a zázemí sportovišť  30 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje na sportovní činnost mládeže  90 000,-Kč

 

2021

Dotace města Netolice na činnost mládeže 79 000,- Kč

Dotace NSA Můj klub  391 489,- Kč

Dotace NSA údržba sportovišť  33 492,-Kč

Dotace NSA florbal  13 500,-Kč

Dotace Nadační fond fotbalu  46 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje pořízení stroje s příslušenstvím STARJET  55 000,- Kč

Dotace Jihočeského kraje Běh pro dobrou věc na pořízení defibrilátoru  6414,- Kč

Dotace Jihočeského kraje na sportovní činnost mládeže 88 000,-Kč

 2022

Dotace města Netolice na činnost mládeže 59 000,-Kč

Dotace města Netolice na vydání knihy 100 let fotbalu  15 000,-Kč

Dotace NSA Můj klub 2022  289 440,-Kč

Dotace Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury - Rekonstrukce skladu materiálu pro venkovní sportoviště a záchytné stěny u kurtů  114 035,-Kč

Dotace Jihočeského kraje - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022  ve výši 97 000,-Kč 

Dotace FAČR - "měsíc náborů 2022 "  10 000,-Kč