O městě a TJ


Město Netolice leží ve zvlněné krajině obklopené rybníky, v šumavském podhůří v nadmořské výšce 427 m, zhruba na poloviční cestě z metropole jižních Čech, Českých Budějovic, do Prachatic. Historické jádro města je od roku 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Po památkách města je vybudována naučná stezka Historická krajina Netolicko, tzv. malý okruh, a po památkách regionu naučná cyklostezka, tzv. velký okruh. Zajímavostí města jsou i tři šikmé věže a vodopády pod rybníkem Mnich. 


Znak TJTJ Netolice 1892 je občanské sdružení, které sdružuje  zájemce o sport a tělovýchovu v Netolicích. IČO: 00476218. Činnost občanského sdružení se řídí jeho stanovami. Cílem občanského sdružení je vytváření podmínek pro zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost svých členů. Organizačně je občanské sdružení členěno na sportovní oddíly. Počet sportovních oddílů není omezen. Činnost občanského sdružení řídí výbor TJ, ve kterém jsou zástupci všech oddílů, v čele výboru TJ je předseda. TJ je dále zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s. Akciová společnost je provozovatelem areálu Autocampu Podroužek a na základě nájemní smlouvy i provozovatelem sportovního areálu a sportovní haly Netolice. 

 

V současné době má TJ Netolice 1892 7 sportovních oddílů, ve kterých je celkem 270 členů.  Ve sportovním areálu jsou tato sportoviště: travnaté fotbalové hřiště s atletickou dráhou a sektory pro další lehkoatletické discipliny, tenisový areál (3 antukové kurty), volejbalový areál (2 volejbalové kurty). Zázemí pro tato sportoviště jsou ve sportovní hale (šatny, sprchy, WC). V budově sportovní jsou dvě sportovní haly - velká hala 18*36 m, malá hala 12*15 m, dále klubovna a ubytovna s kapacitou 32 lůžek.